information

Distribütörlükler

Klüber Lubrication

``Her tip ekipman için doğru yağlayıcı``

Houghton

``Dünyayı Farklılaştıran Akışkan İş Ortaklığımız``

Dürr

``Üretim verimliliğinde lider``

Chemetall

``Kimyadan çok öte``

3M

``3M Bilimi. Hayatın her anında``

Jotun

``En hızlı büyüyen boya şirketi``